Administrație Publică

1. Competenţe profesionale:

CP1 Utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private. CP2 Identificarea și aplicarea dispozițiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative. CP3 Comunicarea orală și scrisă în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate. CP4 Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională. CP5 Administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea deontologiei profesionale. CP6 Identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică în mod cooperant, flexibil și eficient.

2. Competenţe transversale:

CT1 Indeplinirea la termen în mod riguros eficient și responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor deontologiei profesionale. CT2 Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup, deprinderea și exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală. CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională și identificarea resurselor și a modalităților de formare și dezvoltare personală și profesională în scopul inserției și adaptării la cerințele pieței muncii.

3. Locuri de muncă (ocupatii posibile – conform Registrului Naţional al Calificărilor):

Administrator public – 242208; Agent de dezvoltare – 242207; Consilier administrația publică – 242201; Consilier armonizare legislativă – 261910 Consultant în administrația publică – 242205; Expert administrația publică – 242202; Expert armonizare legislativă – 261911; inspector de specialitate în administrația publică – 242203; Manager proiect – 242101; referent de specialitate în administrația publică – 242204; Reglementator – 242206.
Facebook
Sari la conținut