Conducerea Facultăţii de Stiinte ale Educației, Drept și Administrație Publică

Decan

Prof.univ.dr Horațiu Gorun

Prodecan

Conf.univ.dr Alin Gheorghe Gavrilescu

Facebook