Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Drept si Administratie Publica

este structurata in trei departamente:

  1. Departamentul de Litere și Științe ale Educației

    Director: Conf. univ. dr. Ina Tomescu

  2. Departamentul de Științe Politice și Management Public

    Director: Lector univ. dr. Olivia Alecsoiu

  3. Departamentul de Științe Juridice și Carieră Judiciară

    Director: Conf. univ. dr. Giorgiana Simionescu

Cadre didactice titulare ale

Facultatii de Științe ale Educației, Drept și Administrție Publică - UCB Targu-Jiu

1. Profesor univ.dr. Sorin Purec Decan PDF
2. Conferentiar univ.dr. Alin Gavrilescu Prodecan PDF
3. Conferentiar univ.dr. Ina Tomescu Director Departament PDF
4. Conferențiar univ.dr. Giorgiana Simionescu  Director Departament PDF
5. Lector univ. dr. Olivia Alecsoiu  Director Departament PDF
6. Prof. univ. dr. Adrian Gorun științe politice, sociologie, științe ale educației PDF
7. Prof. univ. dr. Moise Bojincă  drept PDF
8. Prof. univ. dr. George Niculescu  management PDF
9. Prof. univ. dr. Horațiu Gorun  istorie, drept PDF
10. Prof. univ. dr. Amalia Todoruț  management PDF
11. Conf. univ. dr. Cristinel Rujan  drept PDF
12. Conf. univ. dr. Hadrian Gorun  istorie, RISE PDF
13. Conf. univ. dr. Mirabela Curelar  filolog PDF
14. Conf. univ. dr. Otilia Simion  filolog PDF
15. Conf. univ. dr. Ana Maria Dudău  filolog PDF
16. Conf. univ. dr. Laura Trocan  drept PDF
17. Conf. univ. dr. Rodica Peptan  drept PDF
18. Conf. univ. dr. Maria Cilibiu  administrație publică PDF
19. Conf. univ. dr. Livian Rădoescu istorie PDF
20. PDF
21. PDF
22. PDF
23. PDF
24. PDF
25. PDF
26. PDF
27. PDF
28. PDF
29. PDF
30. PDF
31. PDF
32. PDF
33. PDF
34. CV
35. PDF
36. PDF
37. PDF