Drept

Forma de învăţământ: IF/ID
Durata studiilor: 4 ani
Diploma acordată: Diplomă de licenţă

COMPETENŢE ASIGURATE DE PROGRAMUL DE STUDII
 
1.    Competenţe profesionale

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere  juridic şi în soluţionarea lor

2.    Competenţe transversale

CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională

OCUPAŢII POSIBILE CONFORM Codului Ocupațiilor din România

Jurist
Consilier Juridic
Funcționar public
Secretar primărie
Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice
Avocat
Judecător
Procuror
Notar

Facebook
Sari la conținut