Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

1. Competențe profesionale

CP1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale pentru învățământul primar și preșcolar.

CP2 Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar și preșcolar

CP3 Evaluarea proceselor de învățare, a rezultatelor și a progresului înregistrat de preșcolari/școlari mici.

CP4 Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățământ și a activităților de învățare/integrare socială specifice vârstei grupului țintă

CP5 Consilierea, orientarea și asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/școlari mici/elevi, familii, profesori, angajați etc.)

CP6 Autoevaluarea și ameliorarea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră.

2. Competenţe transversale

CT1 Aplicarea principiilor și a normelor fundamentate pe opțiuni valorice explicite.

CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale interdisciplinare specifice desfășurării proiectelor și programelor din domeniul științelor educației

CT3 Utilizarea metodelor și tehnicilor eficiente de învățare pe tot parcursul vieții în vedere formării și dezvoltării profesionale continue.

3. Locuri de muncă

Asistent de cercetare în pedagogie – 235102;

Consilier școlar – 235903;

Consilier învățământ – 235103;

Expert învățământ – 235104;

Inspector școlar – 235105;

Mentor – 235902;

Profesor pentru învățământul preșcolar – 3

Profesor pentru învățământul primar – 234101;

Referent de specialitate învățământ – 235106;

Facebook
Sari la conținut