PROBLEME MAJORE ALE EDUCAȚIEI ÎN ERA GLOBALIZĂRII

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text css=”.vc_custom_1522759456234{background-color: #26bbf2 !important;}”]

PROBLEME MAJORE ALE EDUCAȚIEI ÎN ERA GLOBALIZĂRII

18-19 mai 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” equal_height=”yes” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][tabbed_section style=”vertical”][tab title=”Comitet științific” id=”1522723471-1-74″ tab_id=”1522723979966-5″][vc_column_text css=”.vc_custom_1526290703458{background-color: #62fc4e !important;}”]

SCIENTIFIC COMMITTEE


Președinte

 • Prof. Ph.D. Adrian Gorun – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu

Vicepreședinte

 • Prof. PhD Toader Nicoară – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu

Membri

 • Prof. Ph.D. Vassilis Tselentis – University of Piraeus
 • Prof. PhD Murat Tas – Alamo Colleges, Turkey
 • Assoc. Prof. PhD Fayk Al-Akayleh – Al-Yamanah University, Turkey
 • Prof. PhD Ion Guceac, Moldova, Academy of Sciences of Moldova
 • Prof. PhD Florin Müler – University of Bucharest
 • Prof. PhD Dumitru Otovescu – University of Craiova
 • Prof. PhD Ion Ghizdeanu – National Commission for Prognosis
 • Înalt Preasfințitul Părinte Acad. Dr. Irineu Ion Popa – University of Craiova
 • Prof. PhD George Niculescu – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu
 • Prof. PhD Horațiu Tiberiu Gorun – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu
 • Prof. PhD Sorin Purec – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu
 • Prof. PhD Amalia Todoruț – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu
 • Assoc. Prof. PhD Ina Raluca Tomescu – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu
 • PhD Lecturer Roxana Dobrițoiu – „Constantin Brâncusi” University of Târgu-Jiu

 

Organizing Committee


Președinte

Prof. PhD Horațiu Tiberiu Gorun

Vicepreședinte

Prof. PhD George Niculescu

Membri

Prof. PhD Adrian Gorun, Prof. PhD Toader Nicoară,  Prof. PhD Gabriela Dobrotă, Prof. PhD Liviu Marius Cîrțînă, Assoc. Prof. PhD Liviu Neamțu, Assoc. Prof. PhD Cornelia Tomescu Dumitrescu, Prof. PhD Sorin Purec, Prof. PhD Monica Delia Bîcă, Prof. PhD Dorel Dumitru Chirițescu,  Assoc. Prof. PhD Maria Camelia Dicu, Assoc. Prof. PhD Ina Raluca Tomescu,  PhD Lecturer  Milena Adina Tătar, PhD Lecturer Roxana Dobrițoiu, PhD Lecturer Sorin Avram Vîrtop, CSII Ana Corina Borcoși, CS Vasile Cumpănașu, drd. Ramona Birău.
[/vc_column_text][/tab][tab title=”Secțiuni” id=”1522723985894-2-1″ tab_id=”1522723985902-7″][vc_column_text]

1. Politicile educaționale și finalitățile educației în modernitatea târzie

Lucrări în care se dezvoltă problematici circumscrise politicilor legislative, autonomiei universitare și tutelei administrative, politicile în domeniul calității, în domeniul integrării sociale, pieței educaționale ș.a.

2. Valori și norme în educație. Reconstrucția identității educației europene

Lucrări în care se aprofundează problematici referitoare la curriculum-ul școlar și universitar, valorile educației și capitalul educațional, prestigiul educației europene, fundamentele identității educației, criza de identitate a educației etc.

3. Educația, cultura și condiția umană

Lucrări care reflectă contribuția autorilor la inovarea unor subdomenii ale educației, dezvoltarea culturii și patrimoniului cultural, îmbunătățirea condiției umane etc.[/vc_column_text][/tab][tab title=”Date importante” id=”1522723987984-3-9″ tab_id=”1522723987988-8″][vc_column_text]

20 Aprilie 2018: Transmiterea Titlului și rezumatului comunicării
10 Mai 2018: Transmiterea lucrării in extenso pe mailul edu.utgjiu@gmail.com
13 Mai 2018: Notificarea acceptării lucrării. Această informație va fi transmisă pe e-mail fiecărui participant.
16 Mai 2018: Confirmarea plății. Documentul prin care se justifică plata va fi transmis scanat via e-mail la edu.utgjiu@gmail.com
18-19 Mai 2018: Conferința

[/vc_column_text][/tab][tab title=”Inscriere” id=”1522723989108-4-6″ tab_id=”1522723989112-5″][vc_column_text]

Lucrarea trebuie sa respecte pe cat posibil următoarea structura:

 1. Articolul trebuie redactat cu caractere de 12 Times New Roman şi spaţiere la un rând.
 2. Notele de subsol trebuie scrise cu caractere de 10 Times New Roman
 3. Titlul trebuie scris cu caractere de 14 Bold Times New Roman.
 4. În dreapta, sub titlu vor apărea: prenumele cu minuscule Bold, iar numele autorului scris cu majuscule şi Bold.
 5. După nume se va trece un asterix (sau cifra) şi ca notă de subsol va apărea calitatea autorului, titlul ştiinţific (dacă este cazul), instituţia de provenienţă, mail-ul personal.
 6. Materialele (articolul, studiile) trimise revistei noastre nu pot depăşi, în total, 15 pagini standard.
 7. Textul şi notele de subsol din cuprinsul materialului se culeg cu literă obişnuită, iar, când este cazul cu literă cursivă/italică.
 8. Este obligatorie respectarea normelor ortografice ale limbii în care este redactat articolul.
 9. Notele de subsol se numerotează în continuare (iar nu începând cu nota 1 la fiecare pagină)
 10. Colaboratorii sunt rugaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor evitând total orice formă de plagiat.
 11. Citarile se vor face cu respectarea normelor Academiei Romane.

Răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate revine în totalitate autorilor.

Setările paginii: stânga 30 mm, dreapta 25 mm, sus 25 mm, jos 25 mm., spaţiere între rânduri de 1.


Abstractul
Abstractul trebuie să cuprindă informaţii suficiente pentru ca cititorii să poată aprecia natura şi semnificaţia subiectului, caracterul adecvat al metodei de cercetare, rezultatele şi concluziile lucrării. Abstractul prezintă în sinteză rezultatele cercetării şi nu enumeră doar problemele prezentate în lucrare.

Abstractul se va scrie cu Times New Roman, caracter 10, italic, majuscule. Este necesar ca el să aibă un număr de 100-200 de cuvinte, spaţiate la un rând. Abstractul trebuie tradus in limba engleza

Cuvinte cheie
Selectaţi 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenţa lucrării. Enumeraţi aceşti termeni în ordinea descrescătoare a importanţei lor. Cuvintele cheie vor fi traduse în engleză.

Introducerea
Funcţia acesteia este de a stabili contextul lucrării prezentate. Ea se realizează prin aducerea în prim plan a literaturii de specialitate (citate) şi prin sintetizarea accepţiunii actuale a problemei investigate.

Formulaţi scopul lucrării sub forma unor ipoteze, întrebări sau probleme pe care le trataţi şi explicaţi pe scurt modul de abordare şi argumentele necesare. Ori de câte ori este posibil prezentaţi rezultatele pe care studiul le poate revela (demonstra).

Corpul lucrării
Organizaţi cu grijă corpul lucrării utilizând titluri şi subtitluri pentru a accentua atât conţinutul cât şi claritatea acesteia. Aveţi în vedere următoarele: utilizaţi terminologia recunoscută a domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri experimentale folosite pentru colectarea şi analiza datelor; includeţi metode detaliate, astfel încât cititorii să poată urmări prezentarea materialului; formulaţi rezultate în mod clar şi succint; analizaţi şi interpretaţi amănunţit implicaţiile rezultatelor cercetării şi impactul acestora, atât global cât şi specific.

Titlul şi numărul tabelelor vor fi poziţionate deasupra acestora, iar titlul şi numărul figurilor, sub acestea. Atunci când este cazul se va menţiona şi sursa. Numărul tabelelor şi figurilor va fi amplasat în corpul textului, într-o paranteză, acolo unde se fac referiri la ele, de exemplu: (fig. nr. 1); (tabel nr. 1)

Graficele trebuie să fie clar executate astfel încât să ofere copii alb-negru cât mai lizibile.

Numerotaţi toate ecuaţiile şi formulele folosite plasând numerele lor în paranteze, în dreapta acestora.

Explicaţi abrevierile şi acronimele prima dată când apar în corpul textului, chiar dacă au fost definite în rezumat.

Concluzii
O secţiune de concluzii este necesară. Concluziile pot recapitula punctele principale ale lucrării, dar nu trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanţa lucrării sau pot oferi sugestii referitoare la aplicaţii ale acesteia sau direcţii de extindere a cercetărilor.

Bibliografie
Lista bibliografică, de la sfârşitul lucrării, se va scrie în ordine alfabetică, după numele autorului urmand exemplul:

Nume, Prenume;   Titlul lucrarii, editura, orasul in care se alfa editura, anul;

            Exemplu:  Kissinger, Henry; Diplomatia, All, Bucuresti, 2007

[/vc_column_text][/tab][tab title=”Publicare” id=”1522723471-2-0″ tab_id=”1522723980054-7″][vc_column_text]

Comunicările vor fi publicate într-un volum al conferinței cu ISBN la Editura „Academica Brâncuși”.
Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate în Annals of the „Constantin Brancusi” University of Tg-Jiu, Letters and Social Science, revistă indexată în baze de date internaționale.

[/vc_column_text][/tab][tab title=”Contant” id=”1522723990420-5-4″ tab_id=”1522723990424-2″][vc_column_text][/vc_column_text][/tab][/tabbed_section][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Facebook
Sari la conținut