Litere și Științe ale Educației (DLSE)

Profesori din Departamentul de Litere și Științe ale Educației:

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Gradul didactic

 
 

1.

PUREC VASILE SORIN

Profesor universitar

 

2.

NICULESCU GEORGE

Profesor universitar

 

3.

TOMESCU INA RALUCA

Conferențiar universitar

 

4.

CURELAR MIRABELA ODETTE SHEILA

Conferențiar universitar

 

5.

DUDĂU ANA MARIA

Conferențiar universitar

 

6.

SIMION OTILIA

Conferențiar universitar

 

7.

DICU MARIA CAMELIA

Conferențiar universitar

 

8.

PALIŢĂ ELENA

Lector universitar

 

9.

PAICU ADINA MARIA

Lector universitar

 

10.

POPA ALINA

Lector universitar

 

11.

MANASIA MIHAELA

Asistent universitar

 

12.

GIUREA IULIA MARIA

Asistent universitar

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Departamentul de Litere și Științele Educației (DLSE) al Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu funcționează din anul universitar 2013/2014.

DLSE, organizat în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, oferă trei programe de licență și un program de masterat:

§ Pedagogia învățământului primar și preșcolar (licență);

§ Limbă și literatură engleză – Limbă și literatură română (licență);

§ Istorie (licență);

§ Administrarea și conducerea unităților de învățământ (masterat).

Cadrele didactice titulare ale departamentului sunt doctori, profesioniști cu prestigiu în mediul academic și la nivelul comunității locale. Din cele 11 cadre didactice titulare, două au rang de profesor universitar și cinci sunt conferențiari.

Începând cu octombrie 2013, directorul DLSE este conf.univ.dr. Ina Raluca Tomescu.

Facebook