Limba și Literatura Engleză – Limba și Literatura Română

1. Competente profesionale

CP1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate;

CP2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limbile moderne studiate;

CP3 Cunoaşterea şi utilizarea modalităţilor de redactare a unui eseu despre un text literar;

CP4 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne engleze şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală;

CP5 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii engleze;

CP6 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne române şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală ;

CP7 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române.

 

2. Competenţe transversale

CT1 Utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;

CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;

CT3 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională;

CT4 Promovarea unui sistem de valori culturale si morale în activitatea ştiinţifică.

 

3. Locuri de muncă

  • Profesor limbă engleză și/sau limbă română – 233001;
  • Filolog – 264301;
  • Referent literar – 264304;
  • Traducător autorizat – 264306;
  • Translator – 264307;
  • Grafolog – 264308;
  • Terminolog – 264310;
  • Cercetători în lingvistică – 264312;
  • Translatori emisie – 264311.
Facebook
Sari la conținut